Rukovanje praznom ambalažom sredstava za zaštitu bilja!

24.02.2012.

KAKO PRAVILNO RUKOVATI PRAZNOM AMBALAŽOM SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA?

PLASTIČNA AMBALAŽA (UGLAVNOM TEKUĆIH) SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Ispiranje je osnovni element pravilnog postupanja s praznom ambalažom nakon primjene sredstava za zaštitu bilja. Prazna  ambalaža koja nije pravilno isprana i očišćena može zagaditi okoliš i predstavljati potencijalnu prijetnju zdravlja ljudi i životinja. Od presudne je važnosti da se učinkovito ispiranje ambalaže odvija na smom imanju gdje se sredstvo za zaštitu bilja i primijenilo.

Za ispravno ispiranje nužno je da poljoprivredni proizvođač ili osoba koja rukuje uređajem za primjenu sredstava (npr., prskalica ili raspršivač):

  • Ispere ambalažu odmah nakon pražnjenja
  • Prebaci ispranu tekućinu u uređaj za primjenu

Ovime se omogućava učinkovito odstranjivanje ostataka proizvoda te, osim što predstavlja dobar način postupanja u poljoprivredi, ima ekonomsku svrhu tako što se osigurava da potrošači maksimalno iskoriste ono što su kupili.

Svakako je u cilju dobre poljoprivredne prakse i postojećeg zakonodavstva u RH potrebno ambalažu TROSTRUKO isprati.

TROSTRUKO ISPIRANJE

Iako postoje i drugi načini ispiranja, ovdje donosimo detaljno pojašnjenje postupka trostrukog ispiranja otpadne ambalaže jer je taj način najjednostavniji za samog korisnika, te za njegovu provedbu nije potrebna nikakva dodatna oprema. Prvi korak kod trostrukog ispiranja je da nakon uporabe sredstva treba pri pražnjenju preostali sadržaj ambalaže ostaviti da se dobro iscijedi dodatnih 30 sekundi.

Potom bi trebalo napuniti čistom vodom 25 do 30 posto volumena ambalaže i čvrsto zatvoriti čep. Nakon toga ambalažu čvrsto protresati, rotirati, kotrljati ili preokrenuti tako da voda obuhvati sve unutarnje površine.

Tekućinu od ispiranja zatim treba preliti u uređaj za primjenu sredstva (preporučeno vrijeme cijeđenja je 30 sekundi). Ovaj postupak treba ponoviti tri puta ili sve dok ambalaža nije vidljivo čista. Obavezno se treba pridržavati mjera zaštite na radu naznačenih na etiketi proizvoda i uputi (nošenje zaštitne odjeće). Nakon provedenog postupka, potrebno je praznu ambalažu ostaviti da se osuši. Prije povrata takvu otpadnu ambalažu je potrebno probušiti kako bi bili sigurni da se neće ponovno upotrebljavati.

Studija Stručne skupine o ambalaži Europske udruge zaštite bilja (ECPA) pokazala je da trostruko ispiranje i tlačno pranje uklanjaju preko 99.99% prvobitnog sadržaja ambalaže uz najbolju mogućnost pranja i otjecanja.

AMBALAŽA UGLAVNOM KRUTIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA (GRANULATA, PRAHA, WP, WG FORMULACIJE)

Ambalaža ovih proizvoda mora biti temeljito ispražnjena. Vrećice se ne ispiru!

NAPOMENA: Pravilno ispražnjena ambalaža ne smije sadržavati ostatke sredstava za zaštitu bilja.

ŠTO S AMBALAŽOM OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA NAKON PRAVILNOG ISPIRANJA I PRIVREMENOG SKLADIŠTENJA NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU?

Korisnik sredstava za zaštitu bilja praznu ambalažu smije skladištiti na vlastitom imanju maksimalno do godine dana. Odgovornost za daljnje postupanje ovom ambalažom snosi proizvođač proizvoda koji je proizvod stavio u promet, prema Zakonu o otpadu!

Slijedom navedenog, udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. d.o.o. organizirano prikupljaju ambalažu od sredstava za zaštitu bilja svojih članica Udruge i članica CROCPA EKO MODEL-a na tri osnovna načina:

1. Postavljanje odgovarajućih spremnika na veliki broj lokaliteta u cijeloj Republici Hrvatskoj gdje se može odložiti pravilno isprana ambalaža sredstava za zaštitu bilja. Prije svega je namijenjeno fizičkim osobama, odnosno malim korisnicima sredstava za zaštitu bilja koji ne trebaju propisani dokument – prateći list – kao dokaz da su pravilno postupili s ambalažom.

2. Akcije sakupljanja ambalažnog otpada za poljoprivredna gospodarstva (OPG) koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su pravilno postupali s otpadnom ambalažom. Na određenim punktovima po županijama, tijekom čitave godine, takvi gospodarstvenici mogu vratiti praznu ambalažu i dobiti od tvrtke C.I.A.K. d.o.o. ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na propisani način. Time je zadovoljena obaveza koja proizlazi iz Zakona o otpadu. Udruga CROCPA na svojoj web stranici objavljuje mrežu sakupljanja „Prateći list“ za gospodarstvenike kojima je isti potreban. U 2009. god. I 2010. god. Akcije prateći list su se provodile dvaput godišnje (u proljeće i ljeto). S obzirom na jako veliki odaziv poljoprivrednika naročito u akcijama iz 2011. god., u 2012.god. se uvode akcije koje će se provoditi tijekom čitave godine. Cilj je da iz godine u godinu postoje uvijek jednaki lokaliteti i termini skupljanja u županiji. Prilikom preuzimanja prazne ambalaže, tvrtka C.I.A.K. d.o.o. će ovjeriti odgovarajući i pravilno popunjeni obrazac pratećeg lista. Korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni su uz praznu ambalažu dostaviti i pravilno popunjen Pratećeg lista za opasan otpad (PL-Oo) koji se može nabaviti u uredima Narodnih novina ili na mjestima gdje se kupuju drugi službeni obrasci. Upute o tome kako se pravilno popunjava obrazac Pratećeg lista može se naći na našoj web stranici: www.crocpa.hr.

Otpad se može dostaviti i u jedno od skladišta tvrtke C.I.A.K. d.o.o. uz prethodnu najavu:

–          Zabok, Gubaševo bb

–          Vojnić, Andrije Hebanga 5

–          Osijek, Divaltova ulica 320

Prilikom preuzimanja prazne ambalaže, tvrtka C.I.A.K. d.o.o. će ovjeriti odgovarajući obrazac pratećeg lista.

3. Direktno skupljanje ambalažnog otpada na skladištima korisnika za zaštitu bilja. Prije svega je namijenjeno je velikim potrošačima sredstava za zaštitu bilja koji na vlastitim skladištima imaju velike količine otpadne ambalaže. Tvrtka C.I.A.K. d.o.o. na poziv korisnika kamionima skuplja praznu ambalažu samo članova CROCPA EKO MODEL-a. Ako na svom imanju imate više od 100 kg ili 1m3 prazne ambalaže upućujemo vas da se direktno obratite tvrki C.I.A.K. d.o.o. će također ovjeriti prateći list.

Vidljivo je da Zakon o otpadu propisuje obavezu i proizvođačima/uvoznicima sredstva za zaštitu bilja, ali i korisnicima zaštitnih sredstava.

Sistemu gospodarenja otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja – CROCPA EKO MODEL-u može se priključiti bilo koja pravna ili fizička osoba koja ne treba biti članica Udruge CROCPA.

Ovim projektom osiguran je besplatan povrat ambalaže isključivo korisnicima proizvoda ovih 11 tvrtki: Am Agro, AgroChem-Maks, Agroteks, Basf, Bayer CropScience, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Pinus Agro, Syngenta Agro – članovi Udruge CROCPA + Genera d.d. (član projekta CROCPA EKO MODEL).

Mole se poljoprivrednici da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obrate proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Ambalaža ostalih tvrtki neće prihvaćena. Posjednici otpada ne snose nikakve troškove prilikom vraćanja prazne ambalaže.

Tekst preuzet iz CROCPA-ine publikacije „Pravilno gospodarenje praznom ambalažom sredstava za zaštitu bilja ili CROCPA EKO MODEL“

Novi proizvodi

Kontakt

Sjedište tvrtke
Jelengradska 12
31208 Petrijevci
Tel: 031 398 027
Fax: 031 398-028
Email: agrimatco.croatia@agrimatco-eu.com
OIB: 24373689835
VAT No.: HR24373689835

Ured u Zagrebu:
Antuna Gottlieba 3
10090 Zagreb
Tel: 01 3461 954
Fax: 01 3453 106